Algemene voorwaarden en huisregels Bart Art Box 2017
 
 1. De volgende algemene voorwaarden en huisregels zijn voor u, als huurder, van toepassing op de BartArtBox.
 2.  
 3. De huur van de BartArtBox  is strikt persoonlijk.
 4. De huurprijs van de BartArtBox geldt per maand.
 5. De huurprijs voor particulieren is netto.
 6. De huurprijs voor bedrijven is exclusief BTW.
 7. De huurprijs van de box wordt elk jaar in februari aangepast volgens landelijke normen voor prijsstijgingen en inflatie.
 8. Het reserveren van een box is mogelijk voor de duur van 1 maand voor 50% van de huur van de gereserveerde box.
 9. De huurder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen.
 10. Een gehuurde box is enkel en uitsluitend bedoeld als opslagruimte.
 11. Het is niet toegestaan om de box te gebruiken als werkplaats.
 12. Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van bederfelijke waar en levende have is ten strengste verboden.
 13. Het opslaan van niet legaal verkregen goederen is niet toegestaan.
 14. Er mag geen handel gedreven worden vanuit de box.
 15. De opslagboxen hebben vloerverwarming.
 16. Niet boren in de vloer. Niet boren of schroeven in de muren of plafond.
 17. Het gebruiken van het BartArtBox-slot is verplicht, het toepassen van andere sloten is verboden.
 18. De huurder krijgt één sleutel die past op de algemene toegangsdeur van BartArtBox en past op het slot van de gehuurde box.
 19. De sleutel is gecertificeerd. Mocht de huurder de sleutel kwijtraken dan kan BartArtBox de huurder een nieuwe sleutel leveren. Deze nieuwe sleutel kost € 12,50 inclusief BTW, prijspeil 2008. De prijs van de sleutel zal dus afhangen van de datum van verlies.
 20. ij ernstig vermoeden van overtreding van de algemene voorwaarden en/of huisregels, houdt BartArtBox zich het recht voor om verhuurde box visueel te inspecteren. De huurder zal altijd minimaal 24 uur van tevoren ingelicht worden om deze in de gelegenheid te stellen om bij de visuele inspectie aanwezig te zijn.
 21. De huur gaat in op het moment dat de sleutel van de box aan de huurder is overhandigd.
 22. De huur dient maandelijks via automatische overschrijving vooraf van uw rekening te zijn overgemaakt op de tegenrekening van BartArtBox.
 23. Bij het niet op tijd voldoen van de huur krijgt u 2 maal een herinnering om de huur te voldoen.
 24. Bij het niet voldaan hebben van de huur na de 2 herinneringen wordt de betreffende box geblokkeerd.
 25. U wordt minimaal 48 uur van te voren over de blokkade ingelicht per aangetekende brief. De uiterste sanctie voor het in gebreke blijven is het ontruimen van de box. De opgeslagen goederen in de box vallen toe aan BartArtBox. Bart Art Box houdt een vordering voor de niet betaalde huur plus gemaakte kosten op de huurder.
 26. Bij de huur van een box is de inhoud niet automatisch verzekerd. Dit kunt u regelen via uw eigen inboedelverzekering.
 27. U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele adreswijziging zo snel mogelijk door te geven.
 28. Het is niet toegestaan de door u gebruikte transportmiddelen van BartArtBox in uw box te laten staan of van het terrein van BartArtBox mee te nemen.
 29. Het verwijderen en afvoeren van afval uit uw box is volledig voor uw verantwoording. De op het terrein aanwezige vuilcontainers zijn hiervoor niet bedoeld.
 30. Bij overtreding van wat hierboven over afval wordt vermeld wordt u minimaal €65,00 exclusief BTW per uur schoonmaakkosten en/of afvoerkosten in rekening gebracht. Dit tarief geldt ook als de gehuurde box na opzegging van de huur niet schoon en netjes is achtergelaten en de verhuurder de box moet schoonmaken.
 31. Indien u schade of onrechtmatigheden of insecten of sporen van knaagdieren constateert aan uw box, gelieve dit direct door te geven aan de beheerder.
 32. Op het terrein van BartArtBox geldt een maximumsnelheid van 5 km/uur, zowel binnen als buiten het pand.
 33. Bij overlijden van de huurder worden de erven huurder van de box. Zij worden verzocht dit binnen 14 dagen na overlijden te bekrachtigen.
 34. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor huurder en voor verhuurder BartArtBox.
 35. De minimale huurperiode bedraagt 1 maand.
 36. Na de opzegging van de huur door de huurder dient de huurder binnen 7 dagen de gehuurde box te ontruimen en schoon en netjes achter te laten. De sleutel van de gehuurde box moet dan aan de verhuurder of diens vertegenwoordiger worden teruggegeven.
 37. Door het ondertekenen van het huurcontract aanvaarden de huurder en de verhuurder de algemene voorwaarden en de huisregels.
 38. Legitimatie: voor bedrijven: een inschrijving van de Kamer van Koophandel + persoonlijk legitimatiebewijs. Voor particulieren: persoonlijk legitimatiebewijs.
 39. Openingstijden: maandag – zondag 00.00 – 00.00 uur, 24/7
 40.  
 41.  
 42.  
 43. Bart Art Box  
 44. Boerderij 4 
  Thesingerweg 4 
 45. 9797TG
  Thesinge  NL
    
 46. § 31 (0)50 061909
 47. § 31 (0)643533703
 48.  
 49. info@bartartbox.nl
 50. www.bartartbox.nl
 51.  
 52. KVK 02100827
 53. BTW NL065433208B01
 54. IBAN NL49INGB0001767545
 55. BIC INGBNL2A
^TOP^