^TOP^
 
De voorgeschiedenis en een overpeinzing
 
De voorgeschiedenis en
een overpeinzing
 
De voorgeschiedenis en een overpeinzing
Kunstenaars en kunstinstellingen moeten op zoek naar nieuwe geldschieters nu de overheid de subsidiekraan een eind dichtdraait. Welke concrete resultaten worden er al geboekt?
 
Bart Art Box Foundation, een kunstenaarsinitiatief, bij St. Annen-Thesinge in de provincie Groningen heeft zijn deuren geopend.
 
Een vergelijking tussen 2 grootheden kan soms lijken op een verontschuldiging. Of lijken op een versterking, een bevestiging.
Voordat ruchtbaarheid wordt gegeven aan te ondernemen activiteiten verstrijkt veel tijd. Gedurende die verstrijkende tijd kunnen de opvattingen over hoge en lage cultuur, subsidies en de rol van de overheid kantelen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat er toch een onderstroom valt waar te nemen die al vooruit bleek te lopen op die verandering.
Bart Art Box Foundation vergelijken met bijvoorbeeld Van den Ende Foundation is mogelijk omdat het bijbeide gaat om iniatiefnemers die hun wens verwezenlijken om hun ervaring en inzicht in een bepaalde culturele sector bereikbaar te maken voor het publiek. Dat gebeurt in de vorm van mecenaat, sponsorschap of actief met een gebouw waar mogelijkheden voor de kunsten gecreëerd zijn.
Dat is wat gebeurt bij Bart Art Box Foundation, een kleine onderneming, een kunstenaarsinitiatief. Met als bezit een grote, klassieke Groninger Boerderij. Het verschil in bovenstaande vergelijking zit in het financiële vermogen. Waar Van den Ende Foundation beschikt over vele miljoenen, is dat bij Bart Art Box Foundation precies het tegenovergestelde. Persoonlijke inzet, 2 paar handen en een minimale financiering maakten de Kunsthal Bart Art Box mogelijk.
 
Het zelfstandig ondernemerschap is voor kunstenaars geen uitzonderlijke situatie. Dat is altijd zo geweest.
Voor een grote groep beeldende kunstenaars, boven de 50, was de opheffing van de BKR in 1986 een stimulans om nevenactiviteiten te ontwikkelen. De plannen van het kabinet Rutte zullen, als die doorgaan, ook nu weer een drijfveer voor kunstenaars zijn om nieuwe wegen in te slaan. Kunst blijven maken, altijd en overal, is het enige en authentieke uitgangspunt. Genoegen nemen met een laag tot zeer laag inkomen, het zij zo.
 
De oplossing voor een regelmatiger inkomen hebben Bart Huysman, kunstenaar en Anika van der Wijk, leerkracht gevonden in een combinatie van wonen en werken. Zij kochten eind 2006 een grote, klassieke Groninger boerderij met 2 schuren vlakbij de Stad Groningen op 6.000 M2 grond.
 
In juli 2007 werd begonnen met het project van herinrichting van de boerderij en de grond. Het ontwerp, het bestek en de uitvoering zijn in eigen beheer tot stand gekomen. Met eigen geld en zonder subsidies.
 
Houtskeletbouw met een hoge isolatiewaarde, hergebruik van materialen en energiezuinige verwarming zijn de basisuitgangspunten geweest voor deze ingrijpende herinrichting. Met respect voor de ouderdom van de gebouwen. Rondom de opstallen ontstaat langzaam een landschapstuin. Op den duur zal daar brandstof voor de houtkachels uit komen. De moestuin en de fruitbomenhof zorgen voor eten en fruit. Het afvalwater wordt geloosd op een groot helofytenveld in de gracht.
 
De sloop van de loopstalinrichting en de verbouwing van de Grote Schuur tot Bart Art Box Opslagruimte en Kunsthal Bart Art Box is het begin van de nieuwe functie van de oude boerderij. De verhuur van opslagruimtes zorgt voor een klein inkomen voor de kunstenaar. Dit draagt ook bij om exposanten in de Kunsthal vrij te houden van hang- en stageld. De
bemiddelingskosten bij verkoop zijn laag, 25%. Er wordt geen toegangskaartje verkocht. Bij de ingang staat een doorzichtige donatiebox waar bezoekers een vrijwillige bijdrage in kunnen doen. Dat blijkt te werken.
 
De Kleine Schuur is verbouwd tot werkplaats/atelier. Het Vooreind is woonhuis en kantoor.
 
In de Grote Schuur van de klassieke Groninger Boerderij uit 1650-1873 is de tentoonstellingsruimte van museale afmetingen gebouwd. De Grote Zaal heeft houten wanden van 6 meter hoog, het plafond is op 10 meter hoogte. Het vrije vloeroppervlak is 25 meter bij 6 meter.
De Grote Zaal is zeer geschikt voor prachtige, bijzondere tentoonstellingen en voorstellingen.
Traditionele technieken en multimedia, schilderijen en installaties, werk gemaakt in het atelier of in deze locatie.
Alles zal aan bod komen, alles is mogelijk. Alles uit liefde voor de kunsten. Met als speerpunt de beeldende kunst.
 
Het tentoonstellings- en activiteitenprogramma wordt langzaam opgezet. De eerste tentoonstelling was eind 2010.
 
Bart Huysman is beeldend kunstenaar sinds 1971. Het maken van grote tentoonstellingen met vele kunstenaars als Noordkunst en AaKunst in de Der Aa-kerk in Groningen was een nevenactiviteit. Als lid van de Raad voor Cultuur in Den Haag en bij het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam besliste hij mee over het kunstbeleid in Nederland. In Groningen was hij lid van de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst.
 
Anika van der Wijk is coördinator Cultureel Kunstzinnige Vorming en leerkracht basisonderwijs sinds 1982. Als projectpartner bij ‘Cultuur in de Spiegel’ neemt zij deel aan een landelijke opzet voor cultuureducatie. De Groninger KinderMuseumJaarkaart is een van haar ideeën.
 
Kunsthal Bart Art Box ligt tussen Sint Annen en Thesinge, vlakbij de stad Groningen. Zeer goed bereikbaar per auto en fiets. Geopend op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
Over de landerijen
Een schitterend zicht
Als een zee golft het graan